Veronika Tarman

Feb 6, 2016

Poučen in pester čas, ki mi je pomemben predvsem v srečevanju z drugimi ljudmi. Tega časa ne bi rada zamudila. Življenje v internatu mi je bilo zelo všeč in z veseljem se ga spominjam.
Veronika Tarman

VeronikaTarman

Veronika Tarman

Poučen in pester čas