Mojca Velušček (Jamnik)

Jan 18, 2021

Ljubezen do Koroške
Od šole mi ostaja: kup receptov, nenavadnih kreativnih idej; ljubezen do Koroške (citat moža: „Ves čas hodimo na izlete tja.“); vztrajnost, disciplina; dostikrat sem presegla cilje, ki si jih pred tem niti ne bi zastavljala. 

Verjeli so vame 

V šoli v Št. Petru smo preživeli od ponedeljka zjutraj do sobote do 12.15. Sama sem tudi med vikendi pogosto ostajala v internatu. Zato je bil moj vsakdanjik preprosto prepleten z dejavnostmi, ki jih je ponujala šola kot izobraževalna ustanova in šola kot kraj, kjer smo preživljali prosti čas. 

V Št. Petru sem imela vedno pozitiven notranji občutek, da so učitelji in vzgojitelji verjeli vame. Dostikrat so nam pomagali, da smo si dijaki med seboj pomagali pri dejavnostih in vsebinah, kjer najprej ni bilo videti uspešne poti. Primer: Nemogoče se mi je zdelo, da bom lahko v 1. letniku uspešna pri pouku zgodovine, če bo pouk in ocenjevanje v tujem jeziku (nemščini). Na koncu sem imela odlično oceno. 

Individualni napredek posameznika 

Prednost Višje šole v Št. Petru je v dejstvu, da zaradi majhnosti individualno spremlja napredek posameznika. V sklopu internata se ob vodenju vzgojiteljev uspešno odvija medsebojna pomoč in sodelovanje med dijaki, kar je ključen povod za uspešno zaključevanje letnikov in šolanja dijakov. Dvomim, da se dijaki zavedajo, da se ravno v takih situacijah učijo timskega dela. To pa je kompetenca, ki je na trgu dela še kako pomembna in je skoraj ne najdemo v uradnih predmetnikih šol. 

str223_Absolventi_MojcaVeluscekJPG

Mojca Velušček (Jamnik)

Profesorica nemškega jezika in književnosti, učiteljica računalništva

absolventka 1997