Vzgojitelji


s. Urša Šebat
vodja internata in vzgojiteljica

Telefon: 0043 4253 8508 12
Mobitel: 0043 650 233 7846
Email: ursa.sebat@ssfcr.org
Email: urska.sebat1@bildung.gv.at

Za vzgojo je potrebna cela vas. Afriški pregovor.


Katja Križnar
vzgojiteljica v enoti Klara 

Telefon: 0043 4253 8508 11
Email: katjakriznar@gmail.com

Gospod je moja luč in moja rešitev. Ps 27


Marta Habe
vzgojiteljica v enoti Klara
Telefon: 0043 4253 8508 11
Email: habe.marta@gmail.com

V Gospodu je moja moč.