Začetek postnega časa

4466106C-39A8-4DA8-BB47-3621C30433ED
Datum: 3. 3. 2022
Kategorija: Neuvrščeno

Kristjani smo s pepelnično sredo vstopili v postni čas, ki je nova priložnost.

Pogledam lahko kje sem in kam želim iti, kakšen želim biti? Je čas dela navznoter, je čas grajenja odnosa najprej z Bogom in tudi z ljudmi.
Na začetku posta si običajno zadamo naloge, naredimo izzive, ki se jih bomo 40 dni držali. Gre za priviligiran čas, ko tudi nase gledam skozi Božja očala, ko se ob Jezusovem življenju učim živeti.

Glede na aktualno situacijo v Ukrajini, so dijaki predlagali naslednje korake za pomoč Ukrajini:

1. Molitev za mir. Vsak večer ob 21.30 bomo v kapeli internata molili rožni venec za mir. Kdor želi, se lahko pridruži.

2. Zbiranje prihrankov, prostovoljnih prispevkov. Svoje prihranke bomo zbirali v šparovec v internatu. Imamo pa tudi konto za zbiranje pomoči Ukrajini.

3. Križev pot. Z dijaki enoletne šole bomo postavili postaje križevega pota od šole do bližnje cerkve pri Jedrti. Z dijaki 1., 2. in 3. letnika bomo tem postajam dodali vsebinski impulz. V postnem času se vsak lahko sam poda na ta križev pot, na pot z Jezusom in tudi pot z ljudmi v stiski.

4. Zbiranje materialnih reči. Pridružili se bomo zbiralni akciji dobrin in jih posredovali na Ukrainenhilfe Klagenfurt

5. Dobrodelni koncert Po Veliki noči , 28. 4. 2022 bomo organizirali dobrodelni koncert za zbiranje denarja za Ukrajino.