Maske

P1050118
Datum: 28. 2. 2017

Nadel si je masko.
Kje je? Kdo je?
ČLOVEK.

Maska zakrije,
maska skrije, pretvarja
MENE:
mojo revščino, mojo praznino,
moj obup, moje slabosti,
moje pomanjkanje ljuezni.

Maska razkrinka:
naredi vidno
kaj pravzaprav
hočem imeti, biti, sem.

BOG ne gleda na maske.
Pri njem ne potrebujem maske.
Pri njem sem lahko takšen,
kakršen sem.