Maša za pokojne in priložnost za spoved

_1350090
Datum: 30. 10. 2019
Kategorija: Blog, Domski večer, Duhovno

Vsako leto pred praznikom vseh svetih obhajamo sveto mašo za naše drage pokojne in tudi dijaka Urha, ki je umrl nekaj let nazaj. Hkrati pa imamo priložnost za spoved. Veseli smo, da vsako leto večkrat prav zato med nas prihajata p. Hanzej Rosenzopf in p. Jože Andolšek.

Na praznik vseh svetih se spominjamo vseh svetih, ki so že pri Bogu. Med njimi tudi naših prednikov, članov naših družin, ki so že pokojni, počivajo v Njegovem miru. Lahko se jim priporočimo kot našim priprošnjikom v nebesih. Zanje pa tudi molimo predvsem na predvečer praznika vernih duš in vedno, kadar obiščemo njihove grobove, prižigamo sveče.

Simbol sveče je močan simbol. Sveča je tista, ki razsvetljuje temo, greje, sama sebe použiva, se manjša zato, da je več svetlobe in toplote.
Ob grobovih pogosto izrekamo molitev:
“Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
In večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.”
V ospredju pa ni prižiganje luči, sveč, temveč naša molitev, prižiganje luči v naših srcih. Naši dragi rajni so gotovo veseli naših gorečih, žarečih src medsebojne ljubezni, spoštovanja, razumevanja …

Poseben dar, ki ga ta dan lahko darujemo za naše pokojne pa je prav čisto srce. Cerkev nam na praznik vseh svetih podeljuje popolni odpustek kadar opravimo sveto spoved, gremo k sveti maši in molimo po namenu svetega očeta. Ta dar lahko darujemo za naše drage pokojne, da bi dosegli večni mir.

Vsem želim lepo doživeta praznika vseh svetih in vernih duš.
s. Urša