Vzgojitelji


s. Urša Šebat
vodja internata in enote Klara (novi internat)

Telefon: 0043 4253 8508 12
Mobitel: 0043 650 233 7846
Email: ursa.sebat@ssfcr.org
Email: urska.sebat1@bildung.gv.at

Za vzgojo je potrebna cela vas. Afriški pregovor.


Katja Križnar
vzgojiteljica v enoti Klara (novi internat)

Telefon: 0043 4253 8508 11
Mobitel: 00386 31 228 684
Email: klara@internat-stpeter.at

Gospod je moja luč in moja rešitev. Ps 27


Marta Habe
vodja enote Frančišek (3. nadstropje nad šolo)

Telefon: 0043 4253 2750 19
Mobitel: 0043 676 8772 5309
Email: francisek@internat-stpeter.at

V Gospodu je moja moč.


Katarina Čebulj
vzgojiteljica v enoti Frančišek (3. nadstropje nad šolo)

Tel.: 0043 4253 2750 19
Email: francisek@internat-stpeter.at

Najboljša učna krivulja je prijazen nasmeh.

Douglas Pagels