Vpis in prvi dan

   • Za vpis v internat izpolnite prijavnico, ki velja za eno leto. (Prijavnica internat)
   • Prijavnico oddate skupaj s prijavnico za šolo ali pa jo pošljete vodstvu konventa.
   • Za sprejem v internat je potreben osebni pogovor s starši in učenko, zato se za spoznavno srečanje dogovorite z voditeljico internata.
   • Stvari, ki jih potrebujete v internatu. (Potrebščine internat 2018/19).

Cena 2018/19

Mesečni prispevek (se prilagaja indeksu):

Dvo- in večposteljna soba

Domski prispevek: 285,00 €
Šolnina: 75,00 €
Skupno: 360,00 €

Enoposteljna soba:
(samo kadar je prosto)

Domski prispevek: 305,00 €
Šolnina: 75,00 €
Skupno: 380,00 €

Prispevki se plačujejo 10-krat letno (september – junij), razen v 3. in 4. letniku (9 krat) in to do 15. v mesecu.

Prispevek za internat in šolnino lahko mesečno prenakažete na račun uprave, priporočamo, da si uredite trajnik.

Možnost plačila je tudi v gotovini na upravi.