Mladinski križev pot

_1290203
Datum: 29. 3. 2019

Z vstopom v postni čas smo začeli premišljevati globje vidike življenja, na katere nas spominja križev pot, ki ga je prehodil Jezus Kristus in ki nam je v postnem času spodbuda k premišljevanju skrivnosti odrešenja in vidikov našega človeškega življenja.

Mladinski križev pot je bil v četrtek, 28. marca 2019. Ob 19. uri smo se srečali v naši kapeli in šli na pot postaj križevega pota proti podružnični cerkvi Št. Jedrti. Postaje s križi je pripravila enoletna šola, vsebinsko pa so jih oblikovale različne skupine mladih: birmanci iz Št. Jakoba, Katoliška mladina, Iniciativ Angola, največ pa dijaki v internatu. Z nami na poti je bil tudi p. Hanzej Rosenzopf, ki nas je na koncu povabil k molitvi za vse, ki nosijo različne križe in preizkušnje v življenju in nam podelil blagoslov.

Za popotnico smo dobili še poseben hlebček kruha, ki nam ga je pripravila s. Kornelija.